Gestió de residus

Selecciona una subcategoria d’entre les següents:

Destrucció Confidencial de Documentació sota la norma més segura DIN66399

Recollida de paper i destrucció de documents

Recollida i recuperació de bicicletes

Preparació per a la reutilització de RAEE (Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics)

Recollida i reciclatge d’olis vegetals

Operacions diverses derivades de la cadena de subministrament que impliquen processament dels materials i productes per a la seva reutilització o eliminació

Servei de recollida, valorització i reparació de roba usada per a la posterior comercialització o reutilització per a altres usos

Recollida i reciclatge de materials informàtics

Gestió de residus vegetals

Recuperació de joguines

Recollida, recuperació i venda de llibres

Translate »