Serveis i productes que ofereixen
les nostres empreses d’inserció

proveïdors de serveis i productes a catalunya

Accessibilitat audiovisual

proveïdors de serveis i productes a catalunya

Atenció al públic

03_servicios

Bugaderia

04_servicios

Comerç

Vendes

Distribució

proveïdors de serveis i productes a catalunya

Cures a persones

08_servicios

Disseny gràfic

Web

Multimèdia

proveïdors de serveis i productes a catalunya

Formació

Educació

Borsa de treball

Visites guiades educacionals

11_servicios

Gestió de residus

proveïdors de serveis i productes a catalunya

Gestió d’indústries i magatzems

proveïdors de serveis i productes a catalunya

Gestió d’arxius i documentació

Gestió de departaments d’empreses

proveïdors de serveis i productes a catalunya

Inspecció

Control de qualitat

Control d’higiene ambiental

Control de plagues

09_servicios

Jardineria

Treballs forestals

Serveis ambientals

Logística

proveïdors de serveis i productes a catalunya

Lloguer

Rènting

Emmagatzematge

proveïdors de serveis i productes a catalunya

Lleure

10_servicios

Muntatge, envasat i manipulat de productes

Muntatge per esdeveniments

Empaquetat

12_servicios

Missatgeria i repartiment

16_servicios

Neteja

07_servicios

Obres

Construcció

Pintura

Instal·ladors

Manteniment

Reparacions

17_servicios

Restauració

Càtering

proveïdors de serveis i productes a catalunya

Servei de senyalització

proveïdors de serveis i productes a catalunya

Serveis d’urgències

06_servicios

Suport de brigades municipals

proveïdors de serveis i productes a catalunya

Treballs i gestió agrícoles

14_servicios

Transport

Translate »