Sobre Feicat

La Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya es va constituir l’any 2008 com a resultat
de la unió de dues associacions que perseguien el mateix objectiu: representar i defensar els interessos
de les empreses d’inserció sociolaboral catalanes per contribuir a crear una societat més justa i solidària.

Representació

FEICAT és present als següents organismes, des dels quals treballa per impulsar la cultura de les empreses d’inserció com a instrument contra l’exclusió social:

· La junta directiva de la Federació Europea d’Empreses d’Inserció (ENSIE).

· La junta directiva de la Taula d’Entitats del Tercer Sector,la xarxa d’associacions sense ànim de lucre amb finalitats socials més gran de Catalunya.

· El programa Làbora de l’Ajuntament de Barcelona, creat perquè les persones més vulnerables trobin feina.

Ingressos

El pressupost de FEICAT prové de: les quotes de les empreses d’inserció associades.

No obstant això, els seus estatuts també contemplen la possibilitat de rebre:

· Donacions, herències i llegats

· Subvencions

· Ingressos per la venda de béns, serveis i valors.

FEICAT és una federació sense ànim de lucre, per la qual cosa els seus beneficis s’inverteixen de nou en la seva labor social.

Translate »