empresas d'inserció laboral

Això és el que has de saber
sobre les empreses d’inserció:

què fem empreses d'inserció ocupacional de Catalunya

El seu objectiu és contractar durant un màxim de tres anys persones derivades pels serveis socials dels ajuntaments que es troben en situació d’exclusió social o en risc de trobar-s’hi, ensenyar-los un ofici i orientar-los per aconseguir la seva inserció sociolaboral.

què fem empreses d'inserció ocupacional de Catalunya

Estan regulades legalment i inscrites en un registre específic del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

què fem empreses d'inserció ocupacional de Catalunya

Com totes les empreses, també paguen impostos i depenen de la venda dels seus béns i serveis per sobreviure.

què fem empreses d'inserció ocupacional de Catalunya

Ni les empreses d’inserció sociolaboral ni les entitats que les promouen tenen ànim de lucre.

empreses d'inserció catalunya

Quan compres els seus productes i serveis,
estàs donant treball a homes i dones:

Sense suficients recursos econòmics per viure amb dignitat.

Procedents d’institucions de protecció de menors.

Que han estat a la presó o que encara hi són, però poden accedir a una ocupació.

Amb problemes de drogodependència o alcoholisme en rehabilitació.

Majors de 45 anys en situació d’atur de llarga durada.

Amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

Què pots fer per ajudar les persones
en situació o risc d’exclusió social que
treballen a les empreses d’inserció?

Si ets un ajuntament o
una altra institució pública:

Aprova un acord per reservar un percentatge del teu pla de contractació a les empreses d’inserció sociolaboral, tal com obliga la Llei de Contractes del Sector Públic.

Introdueix clàusules socials en els plecs de les licitacions.

Col•labora amb FEICAT per difondre la labor de les empreses d’inserció.

Contacta amb FEICAT per oferir al teu personal cursos formatius sobre com redactar contractes reservats i socialment responsables.

Si ets una empresa privada
o un particular:

Contracta una empresa d’inserció.

Llegeix la llista de productes i serveis que ofereixen les nostres empreses associades perquè coneguis totes les possibilitats.

Accedeix als llocs web de les empreses que triïs i posa-t’hi en contacte.

Si vols crear una
empresa d’inserció:

Informa’t a la nostra web sobre els requisits mínims exigits.

Contacta amb FEICAT per estalviar-te temps i tràmits.

El nostre assessorament és gratuït i sense compromisos.

Si ets una entitat social i vols que unim forces:

A FEICAT fa molts anys que col·laborem amb altres entitats socials i formant part de col•lectius que treballen per aconseguir una societat més justa.

Persones amb noves oportunitats

Testimonis

Josep Vidal i Fàbrega

Director general d’Economia Social,
el Tercer Sector i les Cooperatives

«Davant de la necessitat de construir un futur inclusiu per al nostre país, que permeti situar les persones i la vida al centre i, avançar cap a un model econòmic sostenible i arrelat al territori, les empreses d’inserció amb un origen clarament social i amb projectes empresarials forts i sostenibles, són una eina imprescindible al nostre país per donar suport a la incorporació al treball i a la construcció del projecte vital, d’aquelles persones que tenen circumstancies personals molt complexes i difícils. Així podem dir que formen  part dels motors de cohesió social de Catalunya i que volem que encara ho siguin més i siguin més fortes.»

Ricard Fernández Ontiveros

Gerent Ajuntament del Prat de Llobregat.
Exgerent de l’IMSS de l’Ajuntament de Barcelona

«He conegut la tasca de les empreses d’inserció social tant des de dins d’una d’elles com des de l’Administració local. La seva existència ve plenament justificada perquè els col·lectius als quals s’adreça no disposen de mecanismes senzills per entrar al mercat laboral i estabilitzar-s’hi. Dissortadament, els fenòmens que determinen l’exclusió del dret al treball són molt forts i van a més: el model de globalització, els fluxos migratoris, els efectes devastadors i persistents de la  crisi financera i immobiliària  que va arrencar al 2008 i els generats per la pandèmia de la COVID-19. Tot plegat, fa que estem obligats encara més a incrementar i diversificar les polítiques actives d’ocupació. Les empreses d’inserció són un dels elements clau d’aquestes polítiques actives.»

Translate »