Junta directiva

La Junta Directiva s’elegeix en Assemblea General Ordinària per un mandat de quatre anys. Pel quadrienni 2023 – 2027 l’equip de Junta és el següent:

Presidenta

Alba Coma Robert (Cartaes Tàrrega)

Vice-Presidenta

Catalina González Keuchen (Saó Prat)

Secretari/Tresorer

Xavier Puig Vidal (Formació i Treball)

Vocals

· Imma Lluva Castaño (Suara Inserció)

· Anna Monells Reixach (El Faig de la Fageda)

· Daniel Roque Gomez (Nougrapats)

· Cristina Bruña Gallego (CODEC)

Translate »