Junta directiva

La Junta Directiva s’elegeix en Assemblea General Ordinària per un mandat de quatre anys. Pel quadrienni 2019 – 2023 l’equip de Junta és el següent:

President

Albert Alberich Llaveria  (Formació i Treball)

Vice-Presidenta

Anna Güell Juanola (Ecosol)

Secretaria

Catalina González Keuchen (Saó Prat)

Tresorer

Alba Coma Robert (Cartaes Tàrrega)

Vocals

· Francisco Ruiz Platero (Engrunes)

· Pepa Morató López (Salta)

· David Hugas Viñas (Garbet)

· Helena Borbon Porta (CODEC)

· Juli Silvestre Martinez (Nou Set)

Translate »