Brins d’oportunitats E.I., SL Unipersonal

Empreses d'Inserció Serveis de Proximitat

Contacte

Lluís-M. Barnés i Tarrés

  683 47 47 41

 administracio@brinsoportunitats.cat

 www.brinsoportunitats.cat

Treballadors

6 persones

 

Adreça

Armenteres, 35
08980 St. Feliu De Llobregat

Horari

DL a DV, de 9 a 17:00 h

Activitats i Serveis oferts

Neteja
Oficines
Locals
Domicilis particulars
Neteja final d’obra

Logística
Transport esporàdic o continuat de mobles, “bultos”, RAEE, etc.
Buidatge de locals i transport a deixalleria
Recollida de donacions destinades a Càritas

Acompanyament domiciliari a gent gran
Servei pendent de posar en funcionament

Category
Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Garraf, Logística, Neteja, Proximitat