Brins d’oportunitats E.I., SL Unipersonal

Contacte

Lluís-M. Barnés i Tarrés

  683 47 47 41

 administracio@brinsoportunitats.cat

 www.brinsoportunitats.cat

Treballadors

6 persones

 

Adreça

Armenteres, 35
08980 St. Feliu De Llobregat

Horari

DL a DV, de 9 a 17:00 h

Activitats i Serveis oferts

Neteja
Oficines
Locals
Domicilis particulars
Neteja final d’obra

Logística
Transport esporàdic o continuat de mobles, “bultos”, RAEE, etc.
Buidatge de locals i transport a deixalleria
Recollida de donacions destinades a Càritas

Acompanyament domiciliari a gent gran
Servei pendent de posar en funcionament

Category
Acompanyament domiciliari a gent gran, Alt Penedès, Anoia, Aspiracions i neteja, Baix Llobregat, Barcelonès, Buidatge de pisos, oficines, locals i altres, Buidatges, Creació i senyalització d’itineraris de natura, Desbrossament de parcel.les, Disseny i construcció de jardins, Formació en recuperació d’espais naturals d’ús públic, Formació forestal professional, Franges de prevenció d’incendis, Garraf, Gestió d’arbrat, Gestió forestal sostenible, Gestió integral de cultius i parcel•les, Horticultura, Instal.lació i manteniment de sistemas de reg, Instal.lació i manteniment de sistemes de reg, Itineraris individuals d’inserció, Jardineria, Logística, Manteniment de parcs i jardins, Manteniment i neteja d’espais verds, Manteniment i recuperació d’espais protegits, Manteniments, replantacions i neteges forestals, Millora de vials forestals i obra civil associada, Mudances per a empreses, Mudances per a particulars, Neteges de desinfecció, Neteges de xoc, Neteges forestals, Neteja, Neteja a restauració, Neteja d'equipaments públics, Neteja d'oficines i locals, Neteja de comunitats de veïns, Neteja de cursos fluvials, Neteja de final d’obra, Neteja de finques, Neteja domicilis particulars, Neteja d’alçada, Neteja d’establiments hotelers i d’apartaments turistiques, Neteja industrial, Neteja interior i exterior d’edificis, Orientació laboral i intermediació, Paleteria, Pintura, Proximitat, Realització d’itineraris forestals, Reconstruccions i nova construcció de pedra seca, Recuperació d’usos tradicionals forestals, ramaderia, horta i pastura, Restauració de zones humides, Serveis d’inserció, Suport de brigades municipals, Tasques de poda de vinya i olivera, Tractaments especials de paviments, Transport de donacions destinades a Càritas, Transport de mobles, bultos i altres materials, Treballs agrícoles
Translate »