Engrunes Recuperació i Manteniment, Empresa d’Inserció, SL

Contacte

Ma Angeles Gea Delgado

  935 829 999

 engrunes@engrunes.org

 www.engrunes.org

Treballadors

138 persones

42,03% en procès d’inserció

9,42% de discapacitat

 

Adreça

C/ Rocaplana, 14-16
(Polígon Industrial Coll)
08110 Montcada i Reixac
(Barcelona)

Horari

DL a DV, de 8 a 18:30 h

Activitats i Serveis oferts

Gestió de Residus
Buidatge de pisos, oficines, locals, etc
Recollides de residus urbans (voluminosos, roba, etc.)
Retirada de residus per reciclar
Neteges de xoc
Valorització de residus
Gestió de deixalleries
Selecció i venda de roba de segona mà
Preparació per a la reutilització de RAEE

Construcció i Reformes

Reformes en pisos, locals i tot tipus d’habitatges i immobles
Inspeccions tècniques d’edificis (ITE)
Rehabilitació integral i manteniment d’habitatges
Reparacions de baixants, cambres de bany, cuines, fusteria, pintura de pisos,
locals, façanes, escales, comunitats, teulades
Envans, paviments i falsos sostres
Instal·ladors oficials d’aigua, llum, gas i aire acondicionat ·Bateries, muntants, calderes, escalfadors
Urgències d’aigua, llum i gas
Adequació de pisos per a minusvàlids, rampes, accessoris de bany, col·locació
de plats de dutxa, barres de subjecció homologades, etc.

Comerç al detall
Tendes de productes de segona mà
Venda a l’engròs d’articles de segona mà

Serveis
Servei integral de desmuntatge, recollida i transport de fibrociment
Transports, trasllats i mudances parcials
Muntatge i desmuntatge d’infraestructures per esdeveniments ·Neteges de finques i locals
Servei de consergeria
Manipulats

Category
Adequació pisos persones discapacitats, Assemblatge de components, Baix Llobregat, Barcelonès, Buidatge de pisos, oficines, locals i altres, Buidatges, Centre de preparació per la reutilizació, Comerç al detall, Comptatge, encapsat i etiquetat de peces, Consergeria, Construcció i reformes, Draps per a la indústria, Edificació integral, Embossat, tancat, pesat i etiquetat:, Fusteria d’alumini i fusta, Garraf, Gestió de deixalleries i punts verds, Gestió de residus, Impermeabilització de cobertes i terrasses, Inspeccions tècniques d´edificis (ITE), Instal·ladors aigua, llum, gas,aire acondicionat, bateries, muntants, calderes, Lloguer-materials-escenics, Manipulat, muntatge i encapsat de peces, Manteniment d’edificis, Maresme, Mudances, Mudances per a empreses, Mudances per a particulars, Muntatge i desmuntatge d’infraestructures per esdeveniments, Muntatges, Neteges de xoc, Neteja d'oficines i locals, Neteja de finques, Neteja domicilis particulars, Paleteria, Pintura, Preparació per a la reutilització de RAEE (Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics), Projectes i reformes integrals, Punt formatiu Incorpora, Recollida, tractament i reciclatge de residus tèxtils, Recollides de residus urbans (voluminosos, mobles, draps, roba y altres):, relacio empreses, Reparaciones, reformes i rehabiltació d’edificis, locals i habitages particulars, Servei integral de desmuntatge, recollida i transport de fibrociment, Serveis-fusteria, Suport de brigades municipals, Tabiqueria seca, pladur, guix, Transport de mobles, bultos i altres materials, Urgències d’aigua, llum i gas, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Valorització de residus, Venda de diversos articles de segona mà, Venda de mobles de segona mà, Venda d’articles de llar i joguines de segona mà, Venda d’electrodomèstics de segona mà, Venda d’equips informàtics i electrònics, Venda roba de segona mà
Translate »