Què fem per les nostres
empreses associades

Les empreses d’inserció tenen un objectiu: que les persones en situació d’exclusió social
o en risc de trobar-s’hi aconsegueixin una feina digna en el mercat laboral.

què fem empreses d'inserció ocupacional de Catalunya

Tanmateix, pel camí es troben amb situacions que compliquen la seva tasca:

Falta d’informació i incertesa sobre subvencions i altres ajudes econòmiques.

Desconeixement de la societat sobre la labor que realitzen.

Prejudicis socials.

Competència deslleial.

Polítiques injustes.

Canvis legislatius.

En definitiva, les empreses d’inserció han d’afrontar una sèrie de reptes
per als quals no solen tenir temps ni força suficient.

Per això existeix FEICAT, per ocupar-se d’aquests problemes i defensar
la labor que porten a terme, així com els seus interessos. 

Això és el que fem per les empreses
d’inserció sociolaboral:

01_Objetivos

Les representem davant les administracions públiques i les empreses privades per aconseguir més contractes de treball.

proveïdors de serveis i productes a catalunya

Treballem per posar fi a la competència deslleial.

05_Objetivos

Estem pendents de les convocatòries de subvencions i altres ajudes econòmiques.

proveïdors de serveis i productes a catalunya

Estem al corrent dels canvis legislatius que els afecten perquè no perdin ni un sol dret legal i, a més, n’aconsegueixin d’altres.

instrccion

Instruïm els ajuntaments i altres administracions públiques perquè reservin un percentatge dels seus contractes a les empreses d’inserció.

02_Objetivos

Pertanyem a la Junta Directiva de la Taula d’Entitats del Tercer Sector, la xarxa d’associacions sense ànim de lucre amb finalitats socials més gran de Catalunya. Això vol dir que som un grup de pressió fort i respectat, amb capacitat per defensar els interessos de les empreses d’inserció davant l’administració pública i aconseguir que les seves reclamacions es facin realitat.

12_Objetivos

Ens esforcem per aconseguir que les nostres empreses associades col·laborin entre elles, mantinguin una comunicació fluida i combinin les seves forces.

trobada

Organitzem una trobada anual gratuïta per als tècnics i tècniques d’inserció que treballen a les empreses associades amb l’objectiu que comparteixin experiències, mètodes i resultats.

01_accions

Promovem cursos sobre la gestió d’empreses d’inserció dirigits als directius i directives de les entitats associades.

02_Objetivos

Formem part de la Junta Directiva de la Federació Europea d’Empreses d’Inserció (ENSIE) i hi participem activament presentant projectes i secundant-ne d’altres que afavoreixin els nostres objectius.

04_Objetivos

Som presents en fòrums, reunions, congressos, debats, taules rodones i tota classe de trobades que serveixin per difondre la labor de les empreses d’inserció i millorar-ne la situació.

08_Objetivos

Codirigim i cofinancem el programa Làbora de l’Ajuntament de Barcelona perquè les empreses d’inserció d’aquesta ciutat puguin tenir més centres d’atenció a persones en risc d’exclusió social i disposin d’ajudes econòmiques suplementàries. Amb aquest programa aconseguim donar ocupació a unes 2000 persones cada any.

Translate »