Inspecció, Control del Qualitat, Control d’higiene ambiental, Control de plagues

Selecciona una subcategoria d’entre les següents:

Desenvolupament i implementació de sistemes de control i de verificació

Procés d’inspecció de qualitat, higiene i documentació de mercaderies

Inspeccions tècniques d’edificis (ITE)

Control de legionel·la i control de ACS

Analítiques de potabilitat d’aigua

Aigües grises

Control de plagues

Translate »