FEICAT signa un conveni amb el Departament d’Empresa i Treball

  • El conveni preveu dur a terme actuacions conjuntes adreçades a fomentar la promoció, difusió i sensibilització de les empreses d’inserció
  • Les empreses d’inserció tenen, i tindran en els pròxims anys, un paper clau per a la inserció de les persones en risc d’exclusió social

 

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, i el president de l’associació empresarial Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT), Albert Alberich, han signat un conveni de col·laboració -per valor de 54.000 €- amb l’objectiu de dur a terme actuacions conjuntes adreçades a fomentar la promoció, la difusió i la sensibilització de les empreses d’inserció.

Les empreses d’inserció tenen, i tindran durant els propers anys, un paper clau per a la inserció de persones en risc d’exclusió social. Enguany, més que mai, creixen les iniciatives d’associacions sense ànim de lucre que tenen com a objectiu la creació de llocs de treball com a eina per a la integració social. Algunes d’aquestes iniciatives poden o pretenen esdevenir empreses d’inserció.

Les entitats interessades a promoure noves empreses d’inserció es troben, amb freqüència, certes incerteses, com ara la identificació dels inconvenients i els avantatges de la creació d’una empresa d’inserció o el desconeixement de la normativa, i aquests dubtes són resolts amb l’ajut de la FEICAT, que pot ajudar-les compartint l’experiència de molts anys i pel fet de tenir moltes empreses membres.

Amb el conveni signat, per tant, s’enforteix el servei d’assessorament de FEICAT a qualsevol iniciativa de foment d’una nova empresa d’inserció, tant per a entitats o persones emprenedores socials, sempre que estiguin en condició d’obtenir la seva qualificació d’empresa d’inserció en el Registre administratiu d’empreses d’inserció de Catalunya.

El conveni també fomenta l’intercanvi d’experiències entre els tècnics d’acompanyament d’empreses d’inserció per tal de promoure l’enriquiment i l’actualització d’aquests professionals, figures indispensables per a la inserció social i laboral dels col·lectius en risc d’exclusió. D’altra banda, gràcies al conveni, s’han realitzat accions formatives per a directius d’empreses d’inserció de Catalunya.Translate »