Serveis i productes que ofereixen
les nostres empreses d’inserció

iconos60_accessibilitat-01

Accessibilitat audiovisual

iconos60_atencio-01

Atenció al públic

03_servicios

Bugaderia

04_servicios

Comerç
Vendes
Distribució
Manipulats

iconos60_cures-01

Cures a persones

08_servicios

Disseny gràfic
Web
Multimèdia

iconos60_formacio-01

Formació
Educació
Borsa de treball
Visites guiades educacionals

11_servicios

Gestió de residus

iconos60_industries-01

Gestió d’indústries i magatzems

iconos60_arxius-01

Gestió d’arxius i documentació
Gestió de departaments d’empreses

iconos60_inspeccio-01

Inspecció
Control de qualitat
Control d’higiene ambiental
Control de plagues

09_servicios

Jardineria
Treballs forestals
Serveis ambientals

Logística

iconos60_lloguer-01

Lloguer
Rènting
Emmagatzematge

iconos60_lleure-01

Lleure

10_servicios

Muntatge i manipulat de productes
Muntatge per esdeveniments
Empaquetat

12_servicios

Missatgeria i repartiment

16_servicios

Neteja

07_servicios

Obres
Construcció
Pintura
Instal·ladors
Manteniment
Reparacions

17_servicios

Restauració
Càtering

iconos60_señalitzacio

Servei de senyalització

iconos60_urgencias-01

Serveis d’urgències

06_servicios

Suport de brigades municipals

iconos60_jardineria-01

Treballs i gestió agrícoles

14_servicios

Transport

Translate »