DiomCoop

EIS Serveis Ambientals Serra de Llaberia SL

Contacte

Cristina Mascarreras

Jordi Joan Margalef

 977 417 544

e.i.serrallaberia@gmail.com

 www.serrallaberia.org

Treballadors

4,5 persones

 

Adreça

Carrer de la Foig, 5
43476 Tivissa (Tarragona)

Horari

DL a DV, de 9 a 14:00 h

Activitats i Serveis oferts

Serveis ambientals
Restauració de zones humides
Adequació d’infraestructures per fauna protegida.
Manteniment d’equipaments culturals com jaciments arqueològics
Creació i senyalització d’itineraris de natura
Suport a la pastura controlada per la gestió

Serveis forestals
Treballs a bosc de prevenció d’incendis forestals
Treballs d’aprofitaments/millora forestal
Millora de vials forestals i obra civil associada

Category
Barcelonès, Buidatges, Catering per a esdeveniments, Confecció de roba de llar, material promocional i uniformes, Consergeria, Control accessos, Gestió de bar de Casal de gent gran, Gestió de cuines externes, Manteniment d’edificis, Missatgeria de proximitat i repartiment ecològic, Mudances, Mudances per a empreses, Mudances per a particulars, Muntatge de productes segons demanda, Muntatge d’instal·lacions, tarimes, carpes, taules, tanques, cadires, equips de megafonia i altres, Muntatge i desmuntatge d’infraestructures per esdeveniments, Neteges de desinfecció, Neteges de xoc, Neteja a restauració, Neteja d'equipaments públics, Neteja d'oficines i locals, Neteja de comunitats de veïns, Neteja de final d’obra, Neteja de finques, Neteja de la via pública, Neteja de residències, Neteja domicilis particulars, Neteja d’alçada, Neteja d’establiments hotelers i d’apartaments turistiques, Neteja interior i exterior d’edificis, Pintura, relacio empreses, Serveis de cuina, Suport de brigades municipals, Transport de donacions destinades a Càritas, Transport de mobles, bultos i altres materials, Transport i muntatge d’exposicions, Vigilància d'exposicions
Translate »