Objectius

QUÈ VOLEM?

01_Objetivos

Representar les empreses associades pel seu desenvolupament en la consecució de la promoció de la inserció social i laboral.

02_Objetivos

Facilitar, contribuir i promoure, des de l’àmbit català, la inserció social i laboral, a través de les Empreses d’Inserció, en el marc de l’economia social i solidària, de persones social i laboralment excloses i/o amb risc d’exclusió del mercat laboral ordinari.

03_Objetivos

Vetllar i defensar els interessos col·lectius dels seus associats, així com la promoció i la realització de tota mena d’accions que facilitin llur objectiu social.

04_Objetivos

Impulsar, recolzar, fomentar i promoure el desenvolupament de les Empreses d’Inserció de Catalunya.

05_Objetivos

Elaborar i executar projectes pel foment, difusió i sensibilització dels objectius de les empreses associades.

06_Objetivos

Coordinar-se i col·laborar amb les Administracions Públiques, Entitats, Institucions i Agents Socials que treballen per la inserció laboral, social i contra l’exclusió.

07_Objetivos

Fomentar i donar suport als esforços de les Institucions, Entitats i Associacions del país, per a crear un clima d’opinió pública favorable a la promoció de les empreses d’ inserció social.

08_Objetivos copy

Representar a les empreses associades, mitjançant la intervenció en les relacions laborals i la contribució a la defensa i a la promoció dels interessos professionals, laborals, econòmics, socials i culturals, tan individuals com col·lectius.

09_Objetivos

Fomentar la solidaritat i el treball en xarxa de les empreses associades mitjançant la promoció d’activitats conjuntes.

10_Objetivos

Programar les accions adients per aconseguir millores socials i econòmiques per a les empreses d’inserció associades.

11_Objetivos

Mantenir el contacte necessari i el tracte amb altres organitzacions afins, de qualsevol àmbit territorial, amb l’objectiu de prestar-se col·laboració mútua i també intercanviar experiències en matèria professional, sindical o qualsevol altra que sigui en benefici de les empreses associades.

Translate »