Feicat

FEICAT – Empreses d’Inserció de Catalunya, és l’associació que acull i representa a les empreses d’inserció de Catalunya. Com a requisit indispensable, aquestes han de estar inscrites al registre administratiu d’empreses d’inserció del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, segons la legislació vigent (Llei 27/2002 de 20 de Desembre de 2002).

FEICAT – Empreses d’Inserció de Catalunya és constitueix com una estructura de Segon Nivell que treballa en pro de les empreses d’inserció i facilita i promou la seva labor social.

Les empreses d’inserció actuen allà on es precisa una solució a les necessitats de les persones, d’integració de col·lectius en risc d’exclusió i d’accés a qualsevol parcel·la de l’estat del benestar.

01_Feicat

Visió

Contribuir a construir una societat més justa i solidària, on la ciutadania gaudeixi de forma real dels drets i deures per a exercir-los plenament en el món del treball, lluitant contra els obstacles que ho impedeixen i posant èmfasi en aquells mitjans i instruments que tenen a veure amb la inclusió social i laboral.

02_Feicat

Missió

Crear i impulsar la cultura de les Empreses d’Inserció com a instrument contra l’exclusió social a Catalunya, contribuint a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, des de la realitat dels diferents territoris, mitjançant el recolzament a la creació d’Empreses d’Inserció, en el marc de l’economia social i solidaria.

03_Feicat

Ideari

Donar a conèixer les inquietuds del sector al conjunt de les forces polítiques per a poder incorporar la discriminació positiva cap a les Empreses d’Inserció a l’hora de legislar. Fomentar un canvi d’actitud en pro de la Inclusió Social.

Així mateix aconseguir la millora dels actuals marcs normatius i la inclusió de mesures econòmiques, financeres i fiscals que faciliti la labor integradora de les Empreses d’Inserció.