Feicat

La Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya es va constituir l’any 2008 com a resultat de la unió de dues associacions que perseguien el mateix objectiu: representar i defensar els interessos de les empreses d’inserció sociolaboral catalanes per contribuir a crear una societat més justa i solidària.

01_Feicat

Visió

Contribuir a construir una societat més justa i solidària, on la ciutadania gaudeixi de forma real dels drets i deures per a exercir-los plenament en el món del treball, lluitant contra els obstacles que ho impedeixen i posant èmfasi en aquells mitjans i instruments que tenen a veure amb la inclusió social i laboral.

02_Feicat

Missió

Crear i impulsar la cultura de les Empreses d’Inserció com a instrument contra l’exclusió social a Catalunya, contribuint a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, des de la realitat dels diferents territoris, mitjançant el recolzament a la creació d’Empreses d’Inserció, en el marc de l’economia social i solidaria.

03_Feicat

Ideari

Donar a conèixer les inquietuds del sector al conjunt de les forces polítiques per a poder incorporar la discriminació positiva cap a les Empreses d’Inserció a l’hora de legislar. Fomentar un canvi d’actitud en pro de la Inclusió Social.

Així mateix aconseguir la millora dels actuals marcs normatius i la inclusió de mesures econòmiques, financeres i fiscals que faciliti la labor integradora de les Empreses d’Inserció.

Translate »