L’habitatge cooperatiu crea ocupació a col·lectius amb especial vulnerabilitat

El model de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús es caracteritza per una voluntat transformadora, tant en termes ambientals i econòmics com socials. És per això que durant l’any 2022, i gràcies a Projectes Singulars, s’ha impulsat una iniciativa per començar a fer-ho també parcialment en empreses d’inserció sociolaboral.

El projecte, iniciat l’octubre de 2021, neix com una col·laboració entre entre SaóPrat, Formació i Treball, dues empreses d’inserció amb experiència i trajectòria en el sector de la construcció i rehabilitació, i La Constructiva. Es planteja per impulsar les empreses d’inserció laboral en la construcció d’habitatges cooperatius i generar oportunitats d’ocupació, augmentant-ne el seu valor social.

Volem destacar d’aquest projecte algunes accions i resultats:

– Incorporació d’empreses d’inserció en les obres dels projectes d’habitatge cooperatius de Cirerers i Clau Mestra.
– Realització de millores al projecte d’habitatge cooperatiu de Princesa49.
– Anàlisi i valoració de l’experiència d’obra, per millorar l’encaix entre l’oferta de serveis (de les empreses d’inserció) i la demanda (habitatge cooperatiu en cessió d’ús), i establir les bases per generar noves possibilitat de col·laboració, en l’obra i rehabilitació d’habitatge cooperatiu.
– Crear mercat social i establir noves relacions i experiències de treball.
– Identificar entitats d’inserció i els serveis que poden prestar a l’habitatge cooperatiu.

 

Impulsem l’economia social gràcies a Projectes Singulars

Aquest projecte ha estat possible gràcies a haver estat beneficiaris del programa Projectes Singulars 2021 amb el projecte “Inserció sociolaboral i enfortiment del mercat social en la construcció d’habitatges cooperatius“.

La convocatòria dels Projectes Singulars té per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses i nous mercats en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat o del territori.

Aquesta subvenció està dins el marc de l’Economia Social, i és promoguda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb el finançament del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

 Translate »