E.I.INTEGRA PIRINEUS S.L.

Contacte

  9723 352 966 / 660 937 609

info@integrapirineus.com

www.integrapirineus.com

Adreça

Passeig Joan Brudieu, 15
25.700 – La Seu D’Urgell

Horari

8:00 a 15:00h

Activitats i Serveis oferts

Forestal

Gestió Forestal Sostenible

Aclarides de millora

Franges de prevenció d’incendis

Recuperació de pastures

Aprofitaments forestal

Producció i distribució de biomassa Forestal

 

Jardineria

Manteniment jardins

Desbrossament de parcel·les

 

Manteniment jardins
Desbrossament de parcel·les

Servei de neteja viaria per diferents ajuntaments

 

Vigilància d’exposicions

 

Manipulats

Category
Adequació d’infraestructures per fauna protegida, Alt Urgell, Assemblatge de components, Berguedà, Buidatges, Canvis de packaging o format, Cerdanya, Comptatge, encapsat i etiquetat de peces, Consergeria i vigilància, Creació i senyalització d’itineraris de natura, Desbrossament de parcel.les, Embossat, tancat, pesat i etiquetat:, Ensobrat i etiquetat d’articles, Entorns laborals normalitzats amb selecció persones discapacitat, Espais verds, Formació forestal professional, Franges de prevenció d’incendis, Gestió forestal sostenible, Jardineria, Manipulat, muntatge i encapsat de peces, Manipulats, Manteniment de parcs i jardins, Manteniment i neteja d’espais verds, Manteniment i recuperació d’espais protegits, Manteniments, replantacions i neteges forestals, Millora de vials forestals i obra civil associada, Muntatge de kits promocionals, Muntatge de productes segons demanda, Neteges forestals, Neteja de boscos per la millora cinegètica, Neteja de la via pública, Neteja viaria per ajuntaments, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Preparació de mostraris, Realització d’itineraris forestals, Recuperació d’usos tradicionals forestals, ramaderia, horta i pastura, relacio empreses, Repartiment de cartells, Repartiment de publicitat, Solsonès, Suport de brigades municipals, Transport de biomassa forestal (estella) amb contenidor pneumàtic, Treballs agrícoles, Venda de fusta de serra i biomasa, Vigilància d'exposicions, Visites guiades a empreses d’inserció per a centres educatius i entitats
Translate »